Rondom de Provinciale Statenverkiezingen werden diverse debatten en gespreksavonden georganiseerd. Matthijs mocht aanschuiven met het gedachtengoed van Superland, zoals hier in de LocHal in Tilburg.